NKV BESTAAT
80 JAAR!

Lecturo salutem!

 

Van harte welkom op de lustrumwebsite van het Nederlands Klassiek Verbond! Het NKV zorgt al tachtig jaar voor een verbreiding van de kennis over de klassieke oudheid, voor alle geïnteresseerden. Bij het zestiende lustrum willen we de activiteiten die we al decennia lang ondernemen in verhevigde vorm vieren: met een kalender die het voortschrijden van de tijd symboliseert, met een congres dat verschillende sprekers voor groot publiek laat optreden, met een reis die ons dichterbij de mediterrane oudheid brengt, en met een boek dat de constanten en wisselingen in de geschiedenis van de vereniging toont. Dat was nog maar een greep uit de vele activiteiten – naast interviews, lezingen en prijzen – die het NKV altijd maar in 2018 in het bijzonder beleeft.

We maken daarbij geen onderscheid tussen oud en jong, specialist of algemeen geïnteresseerde, of welke specifieke doelgroep dan ook: iedereen met belangstelling voor de oudheid in Nederland en Vlaanderen en daarbuiten is welkom deel te nemen aan de activiteiten en lid te worden van de vereniging. Bij dat laatste ontvangt de liefhebber het inmiddels negentig jaar bestaande blad Hermeneus, dat in weerwil van het onderwerp voortdurend bij de tijd blijft. Nog zoiets: de website die hier wordt gepresenteerd stelt ieder in staat dichterbij de oudheid te geraken, met de vele nieuwe digitale mogelijkheden die dat medium ons biedt. Zoals bijvoorbeeld het direct bestellen van in Hermeneus gerecenseerde boeken (neem de winnaars van de Homerusprijs!) bij Athenaeum Boekhandel.

Op één aspect temidden deze grenzeloze mogelijkheden hebben we een schijnbare beperking toegepast: het thema van het lustrumjaar is Rome en de Nederlanden, betrekking hebbend op de contacten die al eeuwen tussen Rome en de Noordwestelijke punt van Europa bestaan. Zo richtten wij bijvoorbeeld als zesendertigste eenheid de afdeling Rome op – voor alle Nederlandstaligen in de eeuwige stad. Bij nader inzien is zelfs deze beperking weinig klemmend: het rijk strekte zich uit van India tot Ierland, en van Marokko tot Rusland – althans de gebieden waar genoemde staten nu liggen. Romeinen zelf strekten nog verder in hun denken. Die brede blik willen we ook onze sympathisanten voorhouden, als bereikbaar ideaal. Ieder is van harte uitgenodigd zich te mengen in ons feestgedruis.

 

Diederik Burgersdijk

voorzitter NKV

HOMERUSDAG 14 APRIL 2018

RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN (LEIDEN)

Op de laatste zaterdag van de Week van de Klassieken 2018, zaterdag 14 april, zal de Homerusdag plaatsvinden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Tijdens deze dag zal de Homerusprijs worden uitgereikt en zal Maarten Asscher de eerste Homeruslezing houden.

LUSTRUMAGENDA 2018

BESTEL JE BOEKEN BIJ ATHENAEUM BOEKHANDEL