Workshop 4

Rondleiding DOMunder
dr. Saskia Stevens (Universiteit Utrecht)

Precies onder het huidige Domplein bevinden zich de oudste resten van de stad Utrecht: hier lag het castellum van Trajectum – de Romeinse naam van Utrecht – dat de Romeinen in 47 n.Chr. bouwden op de zandige rivierbank van de Kromme Rijn. Dit fort was aangelegd om de noordelijke grens van het Romeinse Rijk te verdedigen. Halverwege de derde eeuw verlieten de Romeinen Trajectum en staken Germaanse stammen de Rijn over. Het fort raakte in verval. Vanaf 695 gebruikte Willibrord het verlaten fort om heidenen tot het christendom te bekeren. Utrecht ontwikkelde zich daarna als religieus centrum en de handel floreerde. In 1122 wisten de burgers van Utrecht stadsrechten te verkrijgen van keizer Hendrik IV (V). De religieuze macht vond zijn weerslag in de bouw van een kathedraal, de gotische Dom. Deze was echter niet bestand tegen het ‘schrickelick tempeest’, de tornado die in 1674 over Utrecht raasde en het middenschip van de Dom verwoestte. Tijdens een bezoek aan DOMunder daal je af onder het Domplein en ervaar je 2000 jaar geschiedenis.