Workshop 6

Staatslieden en Stijl: vorm en vent in de oudheid en nu
Jacqueline Klooster (Rijksuniversiteit Groningen)

 

In deze workshop zal aandacht besteed worden aan het fenomeen dat veel heersers,

tirannen en staatslieden uit de oudheid tot op de dag van vandaag zich op he vlak van de

literatuur hebben doen gelden. Hoe keek men daar vroeger tegenaan, en waarom?

Waarom besteedde een biograaf als Suetonius zoveel aandacht aan de stilistische en

literaire eigenaardigheden van de Romeinse keizers Augustus, Tiberius, Caligula,

Claudius en Nero? Wat dacht hij te kunnen afleiden uit hun voorkeuren en stijlen?

Daarnaast zal er gekeken worden naar de manier waarop politici en staatslieden door de

eeuwen heen, en tot op de dag van vandaag (van Mao tot Trump en van Napoleon tot

Jesse Klaver) zich presenteren middels het geschreven en gesproken woord, en hoe dit

hun imago beïnvloedt in de ogen van onderdanen en kiezers.