Workshop 2

Coriovallum in nieuw licht
Karen Jeneson (Thermenmuseum Heerlen), Joes Minis MA (Katholieke Universiteit Leuven) & dr. Stefan Schorn (Katholieke Universiteit Leuven)

Het badhuis van de Romeinse vicus Coriovallum – hedendaags Heerlen – is het grootste Romeinse bouwwerk van Nederland dat is bewaard. Recent zijn de oude opgravingen heronderzocht en is gebleken dat veel materiaal niet is uitgewerkt. Bovendien hebben nieuwe opgravingen laten zien dat de oude interpretaties vaak niet klopten: de geschiedenis van het thermencomplex moet herschreven worden. Dat zal in het eerste deel van de workshop aan bod komen. In het tweede deel zullen wij ons toespitsen op enkele onuitgegeven inscripties op steen en instrumentum domesticum die eveneens kunnen bijdragen tot nieuwe inzichten over de geschiedenis van het badhuis en van Coriovallum in het algemeen.