Workshop 7

Met Medea op reis: toerisme en cultuur in Georgië

prof. dr. Maarten DePourcq (Radboud Universiteit Nijmegen)

Sinds Euripides de reis van Jason en Medea liet eindigen in een slachtpartij, is de naam Medea symbool komen te staan voor de wraakzuchtige moeder die haar eigen kinderen doodt. Apollonius van Rhodos liet ons nog een helpend meisje zien in zijn Argonautica, maar de tragedie van Seneca zorgde ervoor dat de naam van Medea definitief synoniem werd voor de barbaarse moeder. Zowel het helpende meisje als de moordende moeder keren terug in de talloze bewerkingen van de liefdesgeschiedenis van Jason en Medea in en na de oudheid. Het is wel vooral de Medeamoord die vandaag nog geregeld de gemoederen beroert op de planken van het theater, in boeken en strips, op televisie en het witte doek, in de feministische literatuur en bij kindermoorden door ouders in de berichtgeving van de media. Gezien haar kwalijke naam komt het als een verrassing dat Medea ook het uithangbord is geworden van een land dat zich als een nieuwe toeristische bestemming op de kaart probeert te plaatsen: Georgië. In het verlengde van de place branding van andere locaties langs de mythische route van de Argo probeert Georgië sinds het begin van het nieuwe millennium Europese en Russische toeristen te overtuigen ‘naar het land van Medea’ te reizen. Het antieke Kolchis, waar Jason en Medea elkaar voor het eerst ontmoetten, vormt immers onderdeel van dit moderne land.

In deze workshop bestuderen we de relaties tussen Medea en Georgië, de institutionele acties die in het afgelopen decennium zijn ondernomen (met name op het vlak van city branding), en de verwachtingen en de effecten van deze Medea-campagne. We besteden bijzondere aandacht aan de haven- en badstad Batumi waar in 2007 als onderdeel van de campagne een Medeastandbeeld werd opgericht.