KHMW & NKV ESSAYPRIJS 2018

SCHRIJF MEE

In 2018 viert het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) zijn 16e lustrum, met als lustrumthema ‘Rome en de Nederlanden’. In samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) schrijft het NKV een essayprijs uit. Ambitieuze auteurs worden uitgedaagd om een tekst te schrijven, die ingaat op de vraag

Wat zou onze samenleving onthouden zijn als de Grieks-Romeinse cultuur niet zou hebben bestaan?

Voor scholieren is er een aparte categorie. Zij worden gevraagd te essayeren over de kwestie, of er in het huidige onderwijs nog wel plaats is voor het antieke Griekenland en Rome.

WAT KUN JE WINNEN?

Per categorie is er een totale geldprijs van 1.250 euro beschikbaar – een royale som, die vriendelijk ter beschikking is gesteld door de KHMW (het Jan Brouwer Fonds) en door Labrys Reizen. Afhankelijk van het juryoordeel kan het prijsgeld ook over meerdere auteurs worden verdeeld. De winnende essays zullen in december 2018 worden gepubliceerd in het jubileumnummer van het Hermeneus, het tijdschrift van het NKV.

Inzendingen bestaan uit een nog ongepubliceerd Nederlandstalig essay van 1.500 à 2.000 woorden. Iedere auteur mag participeren met niet meer dan één tekst. Kandidaten zenden hun essay, voorzien van een kort curriculum vitae en contactgegevens, voor 15 augustus 2018, klokke 23.59 uur, in pdf-vorm per email aan de secretaris van de jury (secretaris1@nkv.nl).

Rond 1 oktober 2018 zal het oordeel van de jury bekend worden gemaakt. In november 2018 zullen de beide prijzen worden uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst in het Hodshonhuis te Haarlem (de zetel van de KHMW).

De jury verheugt zich op talentvolle teksten van talentvolle mensen!

JURYLEDEN
KHMW ESSAYPRIJS 2018

 

*Dr. Jan Spoelder
Classicus, directeur van de KHMW en oud-voorzitter NKV (voorzitter)

*Drs. Siward Tacoma
Classicus, secretaris hoofdbestuur NKV (secretaris)

*Mr. Drs. Astrid Helstone
 Romaniste en juriste

*Drs. Michel Krielaars
Chef boeken NRC-Handelsblad, schrijver

*Prof. Mr. Arend Soeteman
 Em. hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsgeleerdheid (Vrije Universiteit Amsterdam)

*Drs. Rosita Steenbeek
Schrijfster

*Prof. Dr. Katelijn Vandorpe
Hoogleraar Oude Geschiedenis (Universiteit van Leuven)